ยินดีต้อนรับ

ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9

 

   

 

 

เสนอ

 

คุณครูสุชาติ ผลภาษี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสงวในหญิง จ.สุพรรณบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวผไทมาส ศรีคำหอม

เลขที่ 22 ชั้นม.4/9

 

 

 

 

Free Web Hosting